پیدا کردن سرویس
انتخاب سرویس

سرمایه گذاری قطره ای سرویسی است که می توانید با آن چندین مرتبه به طور خودکار سفارش را تکرار کنید.

مثال: بیایید بگوییم که می خواهید در یکی از پست های اینستاگرام خود 1000 لایک بدست آورید اما می خواهید هر 30 دقیقه 100 لایک ثبت شود ، پس:

  • پیوند: لینک ارسال شما
  • مقدار: 100
  • تعداد اجرا: 10
  • فاصله بین هر اجرا: 30 دقیقه

توجه: هرگز مقداری بیشتر از حداکثر چیزی که روی نام سرویس نوشته شده است سفارش ندهید (Quantity x Runs) ، به عنوان مثال اگر حداکثر سرویس 4000 باشد و شما مقدار را 500 و تعداد اجرا را 10 وارد کنید، سفارش شما با شکست مواجه خواهد شد زیرا مقدار کل 500x10 = 5000 خواهد بود که از حداکثر سرویس (4000) بزرگتر است. همچنین هرگز وقفه زمانی بین دو اجرا را زیر زمان شروع واقعی قرار ندهید (بعضی از خدمات برای شروع 60 دقیقه زمان نیاز دارند ، وقفه بین اجراها را کمتر از زمان شروع سرویس قرار ندهید).


سرعت : تا 10k/روز
شروع : تا نه ساعت
ریزش : زیاد
لینک نمونه : followdeh_com
توجه داشته باشید که پیج شما باید در حالت عمومی باشد مگر اینکه سرویسی را خریداری نمایید که مخصوص پیج های خصوصی می باشد.

هزینه کل: 0 تومان

هر سفارش در یک خط با فرمت
توجه:
در اینجا می توانید سفارشات خود را به راحتی انجام دهید! لطفاً قبل از سفارش ، حتماً تمامی قیمتها و زمان تحویل را بررسی کنید! پس از سفارش ارسال شده ، نمی توان آن را لغو کرد.