پیدا کردن سرویس
انتخاب سرویس

سرمایه گذاری قطره ای سرویسی است که می توانید با آن چندین مرتبه به طور خودکار سفارش را تکرار کنید.

مثال: بیایید بگوییم که می خواهید در یکی از پست های اینستاگرام خود 1000 لایک بدست آورید اما می خواهید هر 30 دقیقه 100 لایک ثبت شود ، پس:

  • پیوند: لینک ارسال شما
  • مقدار: 100
  • تعداد اجرا: 10
  • فاصله بین هر اجرا: 30 دقیقه

توجه: هرگز مقداری بیشتر از حداکثر چیزی که روی نام سرویس نوشته شده است سفارش ندهید (Quantity x Runs) ، به عنوان مثال اگر حداکثر سرویس 4000 باشد و شما مقدار را 500 و تعداد اجرا را 10 وارد کنید، سفارش شما با شکست مواجه خواهد شد زیرا مقدار کل 500x10 = 5000 خواهد بود که از حداکثر سرویس (4000) بزرگتر است. همچنین هرگز وقفه زمانی بین دو اجرا را زیر زمان شروع واقعی قرار ندهید (بعضی از خدمات برای شروع 60 دقیقه زمان نیاز دارند ، وقفه بین اجراها را کمتر از زمان شروع سرویس قرار ندهید).


لینک نمونه : https://twitter.com/followdeh_com

فالوور توییتر بات با حداقل 50 درصد پروفایل چینی کیفیت بالا

هزینه کل: 0 تومان

هر سفارش در یک خط با فرمت
توجه:
اگر قصد ارسال سفارش زیاد پشت سر هم دارید، قابلیت ثبت سفارش انبوه به شما کمک می کند تا بتوانید همه سفارشات خود را همزمان ثبت کنید و در زمان خود صرفه جویی کنید.