• ممبر سرور
  • درخواست دوستی
ممبر سرور دیسکورد

محدوده تعداد از 50 تا 5000

قیمت هر هزار عدد728,000 تومان

ممبر واقعی خارجی دیسکورد⭐

محدوده تعداد از 50 تا 200

قیمت هر هزار عدد1,495,000 تومان

ممبر واقعی خارجی دیسکورد سرور 2 ⭐⭐

محدوده تعداد از 10 تا 2000

قیمت هر هزار عدد2,890,000 تومان

ممبر سرور انلاین دیسکورد ماهانه

محدوده تعداد از 100 تا 20000

قیمت هر هزار عدد5,900,000 تومان

ممبر سرور انلاین دیسکورد ماهانه ایرانی (بسته 100 عددی)⚡️⭐

محدوده تعداد از 100 تا 100

قیمت هر هزار عدد11,500,000 تومان

ممبر سرور انلاین دیسکورد ماهانه ایرانی (بسته 50 عددی)⚡️⭐

محدوده تعداد از 50 تا 50

قیمت هر هزار عدد13,000,000 تومان

درخواست دوستی دیسکورد

محدوده تعداد از 1000 تا 50000

قیمت هر هزار عدد165,000 تومان

درخواست دوستی اسپم دیسکورد

محدوده تعداد از 100 تا 50000

قیمت هر هزار عدد165,000 تومان

تمامی حقوق برای Followdeh.com محفوظ می باشد.