• فالوور
  • لایک
  • ویو
  • کامنت
فالوور فیسبوک

محدوده تعداد از 50 تا 20000

قیمت هر هزار عدد430,000 تومان

افزایش تعداد interested/going رویداد فیسبوک

محدوده تعداد از 50 تا 5000

قیمت هر هزار عدد680,000 تومان

ممبر گروه فیسبوک

محدوده تعداد از 50 تا 2000

قیمت هر هزار عدد850,000 تومان

فالوور واقعی فیسبوک

محدوده تعداد از 50 تا 4000

قیمت هر هزار عدد890,000 تومان

شکلک قلب برای پست (love emoticon)

محدوده تعداد از 50 تا 2000

قیمت هر هزار عدد300,000 تومان

شکلک تعجب برای پست (wow emoticon)

محدوده تعداد از 50 تا 2000

قیمت هر هزار عدد300,000 تومان

شکلک عصبانیت برای پست (angry emoticon)

محدوده تعداد از 50 تا 2000

قیمت هر هزار عدد300,000 تومان

شکلک قهقهه برای پست (haha emoticon)

محدوده تعداد از 50 تا 2000

قیمت هر هزار عدد300,000 تومان

شکلک ناراحتی برای پست (sad emoticon)

محدوده تعداد از 50 تا 2000

قیمت هر هزار عدد300,000 تومان

لایک پیج/پست فیسبوک

محدوده تعداد از 50 تا 10000

قیمت هر هزار عدد349,000 تومان

ویو واقعی ویدیو فیسبوک

محدوده تعداد از 500 تا 50000

قیمت هر هزار عدد97,000 تومان

شکلک در لایو فیسبوک

محدوده تعداد از 50 تا 5000

قیمت هر هزار عدد350,000 تومان

ویو استوری فیسبوک

محدوده تعداد از 100 تا 2000

قیمت هر هزار عدد389,000 تومان

ویو لایو فیسبوک [60 دقیقه]

محدوده تعداد از 50 تا 5000

قیمت هر هزار عدد495,000 تومان

کامنت با متن تصادفی انگلیسی فیسبوک

محدوده تعداد از 10 تا 1000

قیمت هر هزار عدد1,790,000 تومان

کامنت با متن دلخواه فیسبوک

محدوده تعداد از 10 تا 1000

قیمت هر هزار عدد2,090,000 تومان

تمامی حقوق برای Followdeh.com محفوظ می باشد.