wallpaper

با خرید فورک پروژه گیت هاب، می تونید تعداد فورک های پروژه خود در گیت هاب را به تعداد دلخواه افزایش دهید.

Fork گیت لب⭐

🚀 ارسال آنی 🚀

محدوده تعداد از 20 تا 1000

قیمت هر 100 عدد899,000 تومان

Fork گیت هاب ⭐

🚀 ارسال آنی 🚀

محدوده تعداد از 20 تا 1000

قیمت هر 100 عدد1,609,000 تومان

خرید فورک گیت هاب

برخی مواقع کاربران با فورک کردن (ساختن یک نمونه) از ریپازیتوری شما، تغییراتی روی آن می دهند و منتشر می کنند. بعضا این تغییرات به ریپازیتوری اصلی نیز راه پیدا می کند. هر چه تعداد فورک یک پروژه در گیت هاب بیشتر باشد، این به این معناست که این پروژه محبوب تر است.