• فالوور
  • ویو
  • لایک
  • کامنت
  • بازنشر
فالوور تیک تاک با یک ماه گارانتی

محدوده تعداد از 100 تا 50000

قیمت هر هزار عدد249,000 تومان

فالوور تیک تاک واقعی⭐⭐

محدوده تعداد از 25 تا 1000

قیمت هر هزار عدد995,000 تومان

فالوور تیک تاک با یکسال گارانتی

محدوده تعداد از 100 تا 100000

قیمت هر هزار عدد1,490,000 تومان

ویو تیک تاک

محدوده تعداد از 100 تا 5000000

قیمت هر هزار عدد9,000 تومان

ویو تیک تاک [سرعت جت🚀]

محدوده تعداد از 100 تا 10000000

قیمت هر هزار عدد19,000 تومان

بازدید کننده لایو تیک تاک [⏰30 دقیقه]

محدوده تعداد از 100 تا 30000

قیمت هر هزار عدد89,000 تومان

لایک تیک تاک

محدوده تعداد از 100 تا 30000

قیمت هر هزار عدد129,000 تومان

لایک تیک تاک واقعی خارجی❤️

محدوده تعداد از 25 تا 2000

قیمت هر هزار عدد289,000 تومان

کامنت تیک تاک با متن تصادفی [روسی]

محدوده تعداد از 10 تا 160000

قیمت هر هزار عدد895,724 تومان

کامنت تیک تاک با متن سفارشی

محدوده تعداد از 10 تا 60000

قیمت هر هزار عدد990,000 تومان

کامنت تیک تاک با متن تصادفی انگلیسی

محدوده تعداد از 10 تا 5000

قیمت هر هزار عدد1,090,000 تومان

بازنشر share ویدیو تیک تاک

محدوده تعداد از 30 تا 100000

قیمت هر هزار عدد79,023 تومان

بازنشر پست تیک تاک سرور 2 💧

محدوده تعداد از 50 تا 160000

قیمت هر هزار عدد186,870 تومان

تمامی حقوق برای Followdeh.com محفوظ می باشد.