• ویو
  • بازدیدکننده لایو
  • لایک
  • فالوور
ویو ویدئو تروو

محدوده تعداد از 100 تا 10000000

قیمت هر هزار عدد200,000 تومان

ویو کلیپ تروو

محدوده تعداد از 100 تا 10000000

قیمت هر هزار عدد200,000 تومان

بازدید کننده لایو trovo (60 دقیقه)

محدوده تعداد از 5 تا 3000

قیمت هر هزار عدد290,000 تومان

بازدید کننده لایو trovo (7 روز)

محدوده تعداد از 5 تا 3000

قیمت هر هزار عدد10,990,000 تومان

بازدید کننده لایو trovo (30 روز)

محدوده تعداد از 5 تا 3000

قیمت هر هزار عدد43,500,000 تومان

لایک ویدئو تروو

محدوده تعداد از 100 تا 3000

قیمت هر هزار عدد200,000 تومان

فالوور تروو بدون گارانتی

محدوده تعداد از 100 تا 3000

قیمت هر هزار عدد500,000 تومان

فالوور trovo با 30 روز گارانتی

محدوده تعداد از 5 تا 3000

قیمت هر هزار عدد989,000 تومان

تمامی حقوق برای Followdeh.com محفوظ می باشد.