wallpaper

با خرید بازدید لایو تروو Trovo شما می توانید تعداد بازدید کننده های همزمان لایو استریم های خود درون پلت فرم تروو را به تعداد دلخواه افزایش دهید.

بازدید کننده لایو Trovo (60 دقیقه)

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 5 تا 3000

قیمت هر 100 عدد29,000 تومان

فالوور Trovo با 30 روز گارانتی

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 100 تا 3000

قیمت هر 100 عدد100,000 تومان

بازدید کننده لایو Trovo (7 روز)

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 5 تا 3000

قیمت هر 100 عدد1,099,000 تومان

بازدید کننده لایو Trovo (30 روز)

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 5 تا 3000

قیمت هر 100 عدد4,350,000 تومان

خرید بازدید لایو Trovo | ⌛ 60 دقیقه +

پس از استارت استریم خود شما می توانید به تعداد دلخواه بازدید کننده ارسال کنید! در صورتی که بازدید هفتگی یا ماهانه تهیه کنید، در هر زمان شبانه روز که استریم شما آغاز شود، سیستم ما به صورت خودکار تشخیص و افراد را به استریم شما ارسال میکند.