wallpaper

با استفاده از خدمات خرید کامنت Audiomack، شما می توانید کامنت با متن تصادفی یا اختیاری به آدیومک خود ارسال کنید. در خدمات کامنت تصادفی Audiomack، کامنت های تصادفی با تم مثبت برای شما به تعداد دلخواه ارسال خواهد شد.

کامنت آدیومک بدون گارانتی

محدوده تعداد از 100 تا 10000000

قیمت هر 100 عدد100,000 تومان

کامنت آدیومک با یک ماه گارانتی

محدوده تعداد از 100 تا 10000000

قیمت هر 100 عدد200,000 تومان

خرید کامنت آدیومک

در خدمات خرید کامنت تصادفی Audiomack، شما می توانید با وارد کردن تعداد کامنت مورد نیاز سفارش خود را ثبت کنید. خدمات کامنت متن سفارشی Audiomack، شما خودتان متن کامنت های ارسالی را تعیین خواهید کرد و این کامنت ها توسط کاربران آدیومک برای شما ثبت خواهد شد.

خدمات خرید کامنت Audiomack در 24 ساعت شبانه روز به صورت خودکار انجام می شود.

شما می توانید در مشخصات فنی خدمات، از سرعت ارسال، ظرفیت و زمان شروع سفارش خود آگاه شوید.