wallpaper

با استفاده از خدمات Friend Request دیسکورد، شما درخواست دوستی از افراد مختلف به تعداد دلخواه دریافت خواهید کرد. شما می توانید با استفاده از این خدمات، تعداد دوستان خود در دیسکورد را به تعداد دلخواه افزایش دهید.

خرید Friend Request دیسکورد

برای خرید درخواست دوستی دیسکورد، همه افراد باید بتونند شما را به عنوان دوست خود اضافه کنند. توجه داشته باشید که در صورت محدودیت در دریافت درخواست دوستی، روند انجام سفارش شما با اختلال مواجه خواهد شد.

شما می توانید قبل از ثبت سفارش، از بخش امکانات سرویس از ظرفیت ارسال، سرعت و گارانتی سرویس خرید درخواست دوستی دیسکورد مطلع شوید.