wallpaper

خرید بازدید کننده لایو کیک Kick

با استفاده از خدمات خرید ویو کیک Kick سایت فالوده، شما می توانید ویو کلیپ یا ویدیو لایو خود را به تعداد دلخواه افزایش دهید. توجه کنید که خدمات ویو، فقط به ویدیو لایو (پس از اتمام لایو) قابل ارسال است و در صورتی که به دنبال افزایش بازدید کننده های لایو خود هستید، باید از خدمات بازدید کننده لایو کیک Kick استفاده کنید.

بازدید کننده لایو کیک [⏰60 دقیقه]

محدوده تعداد از 10 تا 5000

قیمت هر هزار عدد750,000 تومان

بازدید کننده لایو کیک [⏰3 ساعت]

محدوده تعداد از 10 تا 5000

قیمت هر هزار عدد1,970,000 تومان

بازدید کننده لایو کیک [⏰24 ساعت]

محدوده تعداد از 20 تا 5000

قیمت هر هزار عدد4,600,000 تومان

خرید ویو کیک Kick

ویو کیک Kick به دو دسته ویو کلیپ و ویو ویدیو تقسیم می شود. قبل از ثبت سفارش خرید ویو کیک Kick به توضیحات سرویس و لینک نمونه دقت کنید که از سرور درست جهت ارسال و افزایش ویو استفاده می کنید.

شما می توانید در 24 ساعت شبانه روز از خدمات خرید ویو کیک Kick به تعداد دلخواه استفاده کنید. سفارش شما پس از دریافت، در صف انتظار جهت ارسال قرار میگیرد.