wallpaper

دست زدن یا Clap یکی از مکانیزم های تشخیص محبوبیت پست ها در مدیوم است. شما می توانید با استفاده از خدمات افزایش Clap سایت فالوده، به آسانی مقدار Clap خود را افزایش دهید.

افزایش Clap مدیوم

محدوده تعداد از 10 تا 200

قیمت هر 100 عدد789,000 تومان

خرید Medium Claps

در مدیوم، Clap یا تشویق روشی برای بالا بردن تعداد لایک و پسند یک پست است. در فالوده شما می توانید با خرید Medium Claps پست های خود در مدیوم را محبوب تر کنید

Delivery Time ⚡ Up 6hrs
User Type 🧑 Real
Medium Comments