wallpaper

با استفاده از خدمات خرید پلی Shazam سایت فالوده، تعداد پلی ترک خود را به میزان دلخواه افزایش دهید! خدمات خرید پلی شزم فالوده در 24 ساعت شبانه روز به صورت آنی در دسترس است.

پلی / پخش موزیک شزم

محدوده تعداد از 1000 تا 10000000

قیمت هر هزار عدد500,000 تومان

پلی / پخش موزیک شزم امریکایی

محدوده تعداد از 1000 تا 10000000

قیمت هر هزار عدد1,000,000 تومان

خرید پلی Shazam شزم

برای استفاده از خدمات خرید پلی شزم، شما میبایست لینک ترک مد نظرتان را در فرایند ثبت سفارش وارد کنید. پس از ثبت سفارش، سفارش شما جهت ارسال در صف انتظار قرار میگیرد.

زمان تحویل ⚡ آنی
گارانتی 📃 تا 30 روز گارانتی جبران ریزش
پلی / ویو شزم

برای جلوگیری از اختلال در شمارنده، از ثبت همزمان چندین سفارش برای یک ترک خودداری کنید. پس از نهایی شدن وضعیت سفارش، می توانید سفارش های جدید ثبت کنید.