wallpaper

با استفاده از خدمات خرید پلی SoundCloud سایت فالوده، تعداد پلی ترک خود را به میزان دلخواه افزایش دهید! خدمات خرید پلی ساندکلاد فالوده در 24 ساعت شبانه روز به صورت آنی در دسترس است.

پلی / پخش موزیک ساندکلاد سرور 2

محدوده تعداد از 1000 تا 10000000

قیمت هر هزار عدد8,500 تومان

پلی / پخش موزیک ساندکلاد سرور 1

محدوده تعداد از 100 تا 10000000

قیمت هر هزار عدد14,000 تومان

خرید پلی SoundCloud

برای استفاده از خدمات خرید پلی ساندکلاد، شما میبایست لینک ترک مد نظرتان را در فرایند ثبت سفارش وارد کنید. پس از ثبت سفارش، سفارش شما جهت ارسال در صف انتظار قرار میگیرد. توجه داشته باشید که هرگونه تغییر در لینک موجب ایجاد اختلال در فرایند ارسال سفارش می شود.

برای جلوگیری از اختلال در شمارنده، از ثبت همزمان چندین سفارش برای یک ترک خودداری کنید. پس از نهایی شدن وضعیت سفارش، می توانید سفارش های جدید ثبت کنید.