wallpaper

توییتر اسپیس یکی از رقبا کلاب هاوس و پلت فرمی برای ارتباط مستقیم با شنونده و برگزاری رویداد و روم های مختلف در داخل توییتر می باشد. در فالوده شما می توانید خدمات شنونده اسپیس توییتر را با بهترین قیمت تهیه کنید.

شنونده توییتر اسپیس 15 دقیقه

محدوده تعداد از 100 تا 5000

قیمت هر 100 عدد10,000 تومان

شنونده توییتر اسپیس 30 دقیقه

محدوده تعداد از 100 تا 10000

قیمت هر 100 عدد20,000 تومان

شنونده توییتر اسپیس 1 ساعت

محدوده تعداد از 100 تا 10000

قیمت هر 100 عدد40,000 تومان

شنونده توییتر اسپیس 2 ساعت

محدوده تعداد از 100 تا 10000

قیمت هر 100 عدد80,000 تومان

شنونده توییتر اسپیس 4 ساعت

محدوده تعداد از 100 تا 10000

قیمت هر 100 عدد160,000 تومان

شنونده توییتر اسپیس 8 ساعت

محدوده تعداد از 100 تا 100000

قیمت هر 100 عدد240,000 تومان

شنونده توییتر اسپیس 12 ساعت

محدوده تعداد از 100 تا 10000

قیمت هر 100 عدد360,000 تومان

شنونده توییتر اسپیس 24 ساعت

محدوده تعداد از 100 تا 10000

قیمت هر 100 عدد720,000 تومان

خرید شنونده اسپیس توییتر

بعد از راه اندازی یک اسپیس توییتر، افزودن شنونده به آن جزو دغدغه های برگزار کننده های اسپیس توییتر می باشد. شما می توانید با خرید شنونده توییتر اسپیس تعداد حاضرین در داخل اسپیس خود را به تعداد دلخواه بالا ببرید.

زمان تحویل ⚡ آنی
زمان حضور ⌛ 60 دقیقه / 3 ساعت / 12 ساعت
نوع شرکت کننده 🧑 واقعی و ربات
هزینه 🏷️ ارزان ترین قیمت بازار
خرید شنونده اسپیس توییتر