wallpaper

همه چیز در کلاب هاوس به روم منتهی می شود. خرید بازدیدکننده روم کلاب هاوس سبب افزایش اعتبار روم کلاب هاوس، افزایش ضریب ماندگاری افراد، قرارگرفتن در اکسپلور کلاب هاوس و در نهایت افزایش فالوور واقعی کلاب هاوس می گردد.

بازدید کننده روم ایرانی کلاب هاوس [⏰10 دقیقه]

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 5 تا 250

قیمت هر 100 عدد 41,900 تومان

بازدید کننده روم ایرانی کلاب هاوس [⏰20 دقیقه]

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 5 تا 500

قیمت هر 100 عدد 50,900 تومان

بازدید کننده روم ایرانی کلاب هاوس [⏰30 دقیقه]

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 5 تا 2000

قیمت هر 100 عدد 58,900 تومان

بازدید کننده روم ایرانی کلاب هاوس [⏰60 دقیقه]

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 5 تا 2000

قیمت هر 100 عدد 115,000 تومان

خرید روم ویزیتور کلاب هاوس

همه به دنبال افزایش ویزیتور روم کلاب هاوس خود می باشند. اما براستی افزایش بازدیدکننده روم کلاب هاوس چه مزایایی را به دنبال دارد. در ادامه به برخی از این مزایا می پردازیم.

افزایش ضریب ماندگاری افراد

از دیگر مزایای خرید ویزیتور روم کلاب هاوس افزایش ضریب ماندگاری افراد در اتاق شما می باشد. بدیهی است هیچ کس تمایل به حضور در اتاقی که هیچ کس در آن نیست را ندارد. پس هر چه بازدیدکنندگان روم شما افزایش یابد افراد زمان بیشتری را در روم شما سپری می نمایند. در نهایت این افراد جدید خود به عنوان عامل رشد روم شما عمل می نمایند.

افزایش اعتبار روم

اتاق پربازدیدتر یعنی توجه بیشتر و توجه بیشتر یعنی اعتبار بیشتر. وقتی اتاقی در کلاب هاوس ایجاد می گردد این حضور افراد است که به اتاق ارزش می بخشد. چراکه آنها با تعامل و مشارکت و صحبت کردن در اتاق بر غنی شدن آن می افزایند. خرید بازدیدکننده روم کلاب هاوس سبب می گردد که افراد تمایل بیشتری به حضور در اتاق های شما پیدا کنند.

قرار گرفتن در اکسپلور کلاب هاوس

روم شما زمانی توسط کلاب هاوس در لیست اصلی روم ها یا Hallway بالاتر قرار می گیرد که بازدیدکننده روم شما بالا باشد. خرید ویزیتور روم کلاب هاوس سبب می گردد کاربران بیشتری وارد روم شما شوند، این افزایش افراد روم باعث می شود اتاق شما در کلاب هاوس رنکینگ بهتری بدست بیاورد. بدیهی است قرار گرفتن در صفحه اصلی کلاب هاوس توجه کاربران بیشتری را به روم شما جلب خواهد کرد و شانس شما برای جذب بازدیدکننده های بیشتر را افزایش می دهد.

افزایش فالوور واقعی کلاب هاوس

و اما یکی از مهم ترین مزایای افزایش بازدیدکننده روم ، افزایش فالوور واقعی کلاب هاوس شما می باشد. چراکه روم ها مرجع اصلی جذب فالوور واقعی کلاب هاوس می باشند. حال تصور کنید شما در یک روم شلوغ مدریتور هستید. ببینید این روم چه میزان می تواند برای شما افزایش فالوور واقعی کلاب هاوس را رقم بزند.