wallpaper

با استفاده از خدمات خرید کامنت ترد سایت فالوده، شما می توانید کامنت با متن تصادفی یا اختیاری برای پست های خود در ترد ارسال کنید. کامنت های ارسالی می توانند به صورت تصادفی یا توسط خودتان نوشته شوند.

کامنت متن سفارشی تردز

محدوده تعداد از 5 تا 500

قیمت هر 100 عدد200,000 تومان

کامنت متن تصادفی تردز

محدوده تعداد از 5 تا 2000

قیمت هر 100 عدد350,000 تومان

کامنت متن تصادفی تیک ابی تردز

محدوده تعداد از 1 تا 10

قیمت هر 100 عدد20,000,000 تومان

کامنت متن سفارشی تیک ابی تردز

محدوده تعداد از 1 تا 10

قیمت هر 100 عدد25,000,000 تومان

خرید کامنت ترد

برای استفاده از خدمات خرید کامنت ترد سایت فالوده، شما میبایست لینک پست منتشر شده در صفحه شخصی ترد خود را در فرایند ثبت سفارش وارد کنید.

شما می توانید در مشخصات فنی خدمات، از سرعت ارسال، ظرفیت و زمان شروع سفارش خود آگاه شوید.