wallpaper

اگر در توییچ استریم می کنید و به دنبال افزایش ویو لایو خود هستید، شما می توانید از خدمات خرید ویو لایو سایت فالوده استفاده کنید. شما می توانید از طریق ربات افزایش ویو لایو فالوده، تعداد بازدید کننده های همزمان استریم خود را افزایش دهید.

بازدید کننده لایو توییج [⏰60 دقیقه]

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 10 تا 5000

قیمت هر 100 عدد100,000 تومان

بازدید کننده لایو توییج [⏰3 ساعت]

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 10 تا 5000

قیمت هر 100 عدد290,000 تومان

گفتگو در لایو استریم توییچ - متن اختصاصی

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 100 تا 2000

قیمت هر 100 عدد350,000 تومان

گفتگو در لایو استریم توییچ - متن تصادفی

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 100 تا 2000

قیمت هر 100 عدد450,000 تومان

بازدید کننده لایو توییج [⏰24 ساعت]

⚡ ارسال آنی ⚡

محدوده تعداد از 20 تا 5000

قیمت هر 100 عدد600,000 تومان

خرید ویو لایو استریم توییچ

به منظور استفاده از خدمات خرید ویو لایو استریم توییچ، کانال توییچ شما می بایست به صورت Adult Content نباشد. شما می توانید در تنظیمات کانال توییچ، این گزینه را فعال یا غیر فعال کنید.

برای استفاده از خدمات خرید بازدید لایو استریم توییچ، شما میبایست پس از شروع استریم، سفارش خود را ثبت کنید. توجه داشته باشید که با قطع شدن استریم شما، بازدید کننده ها لایو را ترک خواهند کرد.

زمان تحویل ⚡ آنی
نوع بازدید کننده 🧑 مهمان و کاربر
خرید ویو لایو توییچ